بک آپ گیری از دیتابیس در SQL server

بک آپ گیری از دیتابیس در SQL server

در این آموزش قصد داریم روال بک آپ گیری از دیتابیس در sql server را طی کنیم. در این آموزش ویدیویی از sql server 2014  استفاده می کنیم و قصد داریم از دیتابیس موردنظر فایل بک آپ تهیه کنیم و در نهایت فایل تهیه شده را در آدرس دلخواه ذخیره می کنیم. فایل نهایی بصورت bak file می باشد.

آموزش ویدیویی بک آپ گیری از دیتابیس