تصمیم گیری در سی شارپ

تصمیم گیری در زبان سی شارپ (#C)

ساختار های تصمیم گیری مستلزم آن است که برنامه نویس یک یا چند شرط خاص را در نظر گرفته و ارزیابی کند. درصورتی که شرط درست باشد، کد های قسمت شرطی (if) اجرا می شوند و در غیراینصورت کد های قسمت else اجرا می شوند. البته قسمت else اختیاری است و می تواند حذف گردد.

انواع عبارت های شرطی در سی شارپ (#C)

  • if statement
  • if else statement
  • nested if statement

یک if یا else if در داخل یک if  یا else if دیگر قرار گرفته است که اصطلاحا به آن if های تو در تو گفته می شود.

  • switch statement

برای آن است که بتوان مقدار یک متغیر را با لیستی از مقادیر بررسی کرد.

  • nested switch statement

یک switch در داخل یک switch دیگر قرار گرفته است که اصطلاحا به آن switch های تو در تو گفته می شود.

عملگر شرطی ?:

این عملگر جایگزینی برای if else است و به صورت زیر نوشته می شود.

Expr1 ? Expr2 : Expr3;

در این عبارت Expr1 ارزیابی می شود و درصورتی که true باشد مقدار Expr2 حاصل می شود و درصورتی که Expr1 برابر false باشد، مقدار Expr3 حاصل می شود.


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.