آرایه ها در سی شارپ

آرایه ها در سی شارپ (#C)

آرایه مجموعه ای با تعداد مشخص از مقادیری است که نوع داده یکسان دارند. به عبارتی یک آرایه برای ذخیره مجموعه ای از داده ها استفاده می شود و بهتر است این گونه درنظر بگیریم که مجموعه ای از متغیر ها است که در یک قسمت متوالی از حافظه ذخیره می شوند. (یعنی در حافظه پشت سر هم ذخیره می شوند.)

در عوض تعریف تعدادی متغیر بصورت تکی و منحصر بفرد (مثلا num1 و num2 و num3 و…) می توانیم یک آرایه تعریف کنیم، بصورت num[0] و num[1] و num[2] و…)

برای مشخص کردن هر عضو از آرایه از اندیس مربوطه استفاده می کنیم. اندیس آرایه ها در سی شارپ (#C) از صفر شروع می شود. اندیس صفر اولین عنصر آرایه است.

تعریف آرایه در سی شارپ (#C)

برای تعریف آرایه در سی شارپ (#C) از سینتکس زیر استفاده می کنیم.

dataTpye [] Name;

datatype همان نوع داده ای است که تمامی عناصر آن آرایه نیز از همین نوع هستند.

علامت [ ] مشخص کننده آرایه است و سایز آرایه در آن نوشته می شود.

Name همان نام انتخابی برای آرایه است.

مقدار دهی به آرایه ها در سی شارپ (#C)

آرایه از نوع ارجاعی است بنابراین برای ایجاد یک شی از آن آرایه باید از کلمه کلیدی new استفاده شود.

فرض کنید می خواهیم آرایه ای از نوع int با طول 10 ایجاد کنیم. در این حالت داریم:

int [] numbers = new int [10];

برای مقدار دهی به آرایه باید مقدار مورد نظر را به اندیس مورد نظر انتساب داد. فرض کنید می خواهیم در اندیس صفر (خانه اول از آرایه) از آرایه numbers که بالاتر تعریف کردیم، مقدار 102 را انتساب دهیم. در حالت داریم:

Numbers [0] = 102;

راه دیگر برای مقداردهی به آرایه آن است که مقادیر را در زمان تعریف آرایه به آن انتساب دهیم. برای مثال داریم:

int [] numbers = { 123, 417, 623 };

در این حالت نیاز به نوشتن طول آرایه در [ ] نیست.

هم چنین می توانیم بصورت زیر آرایه را تعریف و مقداردهی کنیم:

int [] numbers = new int [3] { 154, 654, 743 };

در این حالت نیز می توان تعداد عناصر آرایه را نیز حذف کرد. بصورت زیر:

int [] numbers = new int [] { 154, 654, 743 };

حال فرض کنید می خواهیم تمام مقادیر یک آرایه را به آرایه دیگر انتساب دهیم. در این حالت کافی است یک آرایه جدید تعریف کنیم و برای انتساب صرفا نام آرایه اول کافی است. برای مثال فرض کنید آرایه numbers را بصورت زیر داریم:

int [] numbers = new int [] { 18, 17, 19 };

میخواهم تمامی مقادیر این آرایه را به آرایه دیگری به نام score انتساب دهیم. کافی است بصورت زیر بنویسیم:

int [] score = numbers;

زمانی که در سی شارپ (#C) یک آرایه تعریف می کنیم، کامپایلر برای هر کدام از عناصر آرایه مقدار پیش فرض را قرار می دهد. مقدار پیش فرض طبق نوع داده تعیین شده برای آرایه انتخاب می شود. برای مثال اگر نوع داده آرایه int باشد، مقدار پیش فرض عناصر آرایه صفر خواهد شد.

دسترسی به عناصر آرایه ها در سی شارپ (#C)

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، برای دسترسی به عناصر آرایه از اندیس آن ها استفاده می کنیم و شماره اندیس مورد نظر را بین ] و [ قرار می دهیم. برای مثال می خواهیم به اندیس دوم از آرایه numbers که در بالا تعریف شد دسترسی داشته باشیم و مقدار آن را در متغیری با نام num قرار دهیم. بنابراین داریم:

int num = numbers [2];

باتوجه به شروع اندیس ها از صفر اندیس 2 بیانگر سومین خانه از آرایه numbers می باشد. که طبق آخرین مقدار دهی به آرایه مقدار num برابر 19 خواهد شد.

برای پیمایش عناصر آرایه از حلقه for یا foreach می توان استفاده کرد.

فرض کنید می خواهیم تمامی عناصر آرایه numbers را در خروجی نمایش دهیم. برای اینکار کافی است از یک حلقه استفاده کنیم و در هر بار یکی از عناصر را چاپ کنیم.

foreach (int i in numbers)
{
     Console.WriteLine(i);
}

خروجی این قطعه کد بصورت زیر می باشد:

18
17
19
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.