آموزش پروژه محور ساخت دفترچه تلفن در ویندوز فرم سی شارپ

آموزش پروژه محور ساخت دفترچه تلفن در ویندوز فرم سی شارپ

به آموزش پروژه محور ساخت دفترچه تلفن در ویندوز فرم سی شارپ خوش آمدید. در این دوره سعی داریم تمامی نکات موردنظر درباره توسعه نرم افزار دفترچه تلفن را بیان کنیم. برخی از امکانات کلیدی نرم افزار عبارت اند از: افزودن مخاطب، نمایش لیست مخاطبین، ویرایش مخاطب، حذف مخاطب از دفترچه تلفن و جستجوی مخاطبین براساس کد ملی.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هجدهم

سورس کد پروژه دفترچه تلفن در ویندوز فرم سی شارپ

دیتابیس پروژه دفترچه تلفن در ویندوز فرم سی شارپ

تصاویری از محیط برنامه: