حلقه ها در سی شارپ

حلقه ها در زبان سی شارپ (#C)

گاهی اوقات شرایط به گونه ای است که برنامه نویس قصد دارد قطعه کدی را چندین مرتبه اجرا کند. کد های داخل یک قطعه (اصطلاحا بلوک) سطر به سطر و پشت سر هم اجرا می شوند. با استفاده از حلقه ها می توانیم یک یا چند قطعه کد را چندین مرتبه اجرا کنیم. در این آموزش قصد داریم با حلقه ها در زبان سی شارپ (#C) بیشتر آشنا شویم.

انواع حلقه ها در سی شارپ (#C)

برای while شرطی تعیین می کنیم. قطعه کد موردنظر تا زمانی که شرط درست باشد اجرا می شود.

از حلقه for زمانی استفاده می شود که می خواهیم قطعه کد مورد نظر به تعداد دلخواه (دقیق و تعیین شده) اجرا شود.

این حلقه نیز شبیه حلقه while است با این تفاوت که شرط آن در انتهای قطعه کد (انتهای حلقه) نوشته می شود و بنابراین قطعه کد حداقل یک بار اجرا می شود.

زمانی که یک یا چند حلقه در یک حلقه دیگر قرار گیرند.

عبارت های کنترل حلقه:

عباراتی هستند که اجرای یک حلقه را کنترل می کنند. زمانی که اجرای یک حلقه متوقف می شود، تمامی object هایی که در آن scope (بخش) ساخته
شده اند از بین می روند.

در سی شارپ (#C) دو کلمه کلیدی برای کنترل حلقه ها داریم:

این کلمه کلیدی حلقه را به پایان می رساند و اجرا را به اولین دستور بعد از حلقه هدایت می کند.

وجود این کلمه کلیدی در حلقه سبب می شود حلقه سایر دستوراتش را درنظر نگیرد و به شمارش بعدی حلقه می رود.

حلقه بی نهایت (infinite loop)

حلقه زمانی بی نهایت است که شرط آن هیچگاه پایان نیابد یا به عبارتی شرط آن همواره درست باشد.

حلقه for

می تواند به عنوان حلقه بی نهایت مورد استفاده قرار بگیرد. زیرا هیج کدام از سه پارامتر (عبارت شرطی) که برای حلقه for استفاده می شود اجباری نیستند و درصورتی که هیچ کدام مقدار نداشته باشند حلقه بی نهایت خواهد شد.

مثال حلقه بی نهایت با دستور for

for ( ; ; ){

            Console.WriteLine("highlearn");

}

زمانی که عبارت های شرطی نوشته نشوند مانند حالتی است که عبارت ها صحیح باشند.