ربات تلگرام چیست؟

ربات های تلگرام از مهم ترین و کاربردی ترین قابلیت های تلگرام می باشند. ربات تلگرام نوعی حساب کاربری ویژه است که برای ارسال و دریافت اتوماتیک پیام طراحی شده است. ارتباط کاربر با ربات تلگرام از طریق ارسال فرمان ها و یا درخواست های مختلف انجام می گیرد. این ارتباط می تواند در مکالمه شخصی و یا در یک گروه صورت گیرد.

ادامه مطلب