تایپ اسکریپ (typescript) چیست؟

/
تایپ اسکریپت زبان برنامه نویسی ارائه شده توسط مایکروسافت می باشد. د…