های لرن

Hi

GH

LEARN

مــرجــعــــ آمــوزشــــ بـرنـامـهـ نویـسـیــــ

آموزش پروژه محور ساخت دفترچه تلفن در ویندوز فرم سی شارپ

آموزش پروژه محور ساخت دفترچه تلفن

در ویندوز فرم سی شارپ

18 جلسه ویدیویی بصورت کاملا رایگان
آموزش پروژه محور ساخت دفترچه تلفن در وب فرم سی شارپ

آموزش پروژه محور ساخت دفترچه تلفن

در وب فرم سی شارپ (در حال برگزاری)

13 جلسه ویدیویی (تاکنون)
آموزش پروژه محور ساخت دفترچه تلفن در Asp .Net MVC

آموزش پروژه محور ساخت دفترچه تلفن

در Asp .Net MVC (در حال برگزاری)

17 جلسه ویدیویی بصورت کاملا رایگان